Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Trædballe – Uhrhøj Antenneforening

Trædballe – Uhrhøj Antenneforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse

torsdag 6. april 2017 kl. 18.00
i Teatersalen på Petersmindeskolen, Petersmindevej 25

med følgende dagsorden:

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af vedtægtsændringer:
 • 5.15 stk 5.1 ændres fra “Udtrædelse af foreningen kan ske med 3 måneders varsel til et kvartals udløb” til “Udtrædelse af foreningen kan ske med minimum 1. måneds varsel til en måneds ultimo”. Vedtægtsændringen foreslås i kraftsat med virkning fra 1. januar 2018.
 1. Eventuelt

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Trædballe – Uhrhøj Antenneforening

Trædballe – Uhrhøj Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling til afholdelse

            onsdag d. 16. marts 2016 kl. 19.00 på DOMUS, Ved Sønderåen 1

med følgende dagsorden:

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år 2015 v/formand Lars Kristensen
 3. Regnskabsaflæggelse for 2015
 4. Indkomne forslag
 5. Behandling af budget for det løbende regnskabsår (2016)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 – for 2 år) og suppleanter (2 – for 1 år)

På valg:

 • Jan D. Hansen
 • Klaus Lykkebo
 • Ole Agerskov

Suppleanter på valg:

 • Lars Blæhr
 1. Valg af revisor (1 – for 2 år) og suppleant (1 – for 1 år)

På valg:

 • Ulrik Ljungqvist

Suppleant på valg:

 • Per Gad Rasmussen
 1. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden primært på e-mail lek@tunet.dk, alternativt pr. post til Adonisvej 33, 7100 Vejle.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 11. marts 2016.

Modtagne forslag til behandling på generalforsamlingen kan ses her på hjememsiden, fra d. 14. marts 2016.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Share This