Trædballe – Uhrhøj Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling til afholdelse

Torsdag d. 21. marts kl. 19.00 på DOMUS,
Ved Sønderåen 1, med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år 2017 v/formand Lars Enevold Kristensen
3. Regnskabsaflæggelse for 2017
4. Indkomne forslag
5. Behandling af budget for det løbende regnskabsår (2018)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 – for 2 år) og suppleanter (1 – for 1 år)
     På valg:
     • Lars Enevold Kristensen
     • Søren Kromann

Suppleanter på valg:
     • Jan dyrmose Hansen

7. Valg af revisor (1 – for 2 år) og suppleant (1 – for 1 år)
     På valg:
     • Claus Schmidt

Suppleant på valg:
     • Lars Mortensen

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden på email lek@tunet.dk, alternativt pr.
post til Adonisvej 33, 7100 Vejle. Forslag skal være formanden i hænde senest lørdag den 16. marts.
Modtagne forslag til behandling på generalforsamlingen kan ses på denne side fra den mandag den 18. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Share This