En fejl kan ske mange steder.
For at du som medlem af Trædballe Uhrhøj Net altid får den bedste vejledning, har vi lavet den aftale, at vores leverandører, der har den fornødne viden og uddannelse, skal vejlede dig når du har problemer.

Bestyrelsen kan derfor ikke hjælpe dig med egentlig fejlretning og fejlmelding.

kontaktnumre_500p

 

Bestyrelsen for
Trædballe Uhrhøj Net

Formand
Lars E. Kristensen
Adonisvej 33
7100 Vejle
Mail: lek@tunet.dk

Bestyrelsesmedlem:
Søren K. Larsen
Ledavej 28
7100 Vejle
Tlf.: 2144 1393

Bestyrelsesmedlem
Henrik Aarup-Madsen
Adonisvej 28
7100 Vejle

Næstformand
Michael Andersen
Adonisvej 35
7100 Vejle

Bestyrelsesmedlem
Lars Mortensen
Adonisvej 29
7100 Vejle